Podaci

Matični podaci

Naziv ustanove:

USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH MAESTRO

Sjedište:

POŽEGA, ZRINSKA 65

Matični broj:

050041144

Osobni identifikacijski broj (OIB):

55645467789

IBAN:

HR4724020061100494252

Akti ustanove

Statut Ustanove za obrazovanje odraslih Maestro

Pravilnik o polaganju ispita

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti od požara

Etički kodeks

Godišnji plan i program rada za školsku 2014./2015. godinu

Godišnji plan i program rada za školsku 2015./2016. godinu

Godišnji plan i program rada za školsku 2016./2017. godinu

Godišnji plan i program rada za školsku 2017./2018. godinu

Godišnji plan i program rada za školsku 2018./2019. godinu

Dopusnice

Dopusnica o izvođenju nastave

Rješenje o ovlaštenju za provedbu izobrazbe (pesticidi) I

Rješenje o ovlaštenju za provedbu izobrazbe (pesticidi) II

[stm_icon_button]