Tehničar cestovnog prometa

učilište maestro tehničar cestovnog prometa

Tehničar cestovnog prometa prikuplja i analizira podatke o potrebama prijevoza tereta i putnika cestovnim putem, podatke o tehničkim i ekonomskim mogućnostima eksploatacije cestovnih vozila, te određuje, ili sudjeluje u određivanju, optimalnih uvjeta prijevoza. Nadalje, realizira organizaciju prijevoza u skladu s postavljenim uvjetima i pravilima. Primjerice, tehničar cestovnog prometa može sudjelovati u kalkulaciji cijena prijevoza, izradi redova vožnje, vođenju dokumentacije i administracije prijevozničkih i špediterskih usluga. Može biti angažiran kod organiziranog prihvata putnika, rješavanja problema nastalih zbog kvarova vozila, kašnjenja, gubitka prtljage, oštećenja tereta u prijevozu, osiguranja i na sličnim poslovima.
 
U brizi o sigurnosti i ekonomičnom održavanju i korištenju vozila, tehničar cestovnog prometa organizira ili provodi tehničke preglede vozila, registraciju vozila, osiguranje putnika, tereta i vozila, brine o pravovremenom servisiranju vozila i održavanju vozila u ispravnom stanju, nabavci rezervnih dijelova, goriva, maziva i sl.
 
U slučaju nezgoda surađuje s prometnom policijom, osiguravateljima i po potrebi drugim institucijama.
 
Tehničari cestovnog prometa mogu raditi i u prometnoj policiji, na praćenju, analiziranju i predlaganju rješenja problema prometnih zastoja, učestalih prometnih prekršaja, prometnih zastoja i sličnih pitanja sigurnosti, protočnosti i ekonomičnosti prometa.
 
Tehničar cestovnog prometa u poslu surađuje s vozačima, putnicima, naručiteljima prijevozničkih usluga, serviserima vozila (automehaničari, autoelektričari, autolimari, autolakireri, tapetari i sl.), prometnom policijom, osiguravateljima i drugima. Suradnja se ponekad odvija i u problematičnim i neugodnim situacijama. Najsrodnije i najčešće nadređeno zanimanje tehničaru cestovnog prometa je inženjer prometa.

Related posts