Komercijalist

komercijalit učilište maestro

Komercijalisti prodaju proizvode svojih kompanija drugim proizvođačima, veletrgovinama, vladinim agencijama i nekim drugim organizacijama. Kompjutori, kompaktni diskovi i odjevni predmeti nalaze se među tisućama proizvoda koji se kupuju i prodaju svakoga dana. Komercijalisti su važan dio tog procesa. Bez obzira na tip proizvoda, glavni zadatak komercijalista jest zainteresirati veletrgovca ili preprodavača za svoj proizvod i odgovoriti na sva pitanja ili probleme klijenata. Komercijalisti savjetuju klijenta i kako povećati prodaju samog proizvoda. Komercijalisti često putuju i posjećuju kako potencijalne tako i postojeće kupce. Prilikom posjeta potencijalnom klijentu, rhtmravlja se o potrebama kupca i definira na koji način njihova roba ili usluga može zadovoljiti te potrebe. U svom radu koriste se uzorcima ili katalozima koji opisuju proizvode što ih njihova kompanija prodaje te cijene, dostupnost ili korisnost (način na koji ti proizvodi štede novac i povećavaju produktivnost) tih proizvoda. Zbog brojnih proizvođača, odnosno veletrgovaca koji nude slične proizvode, komercijalisti pokušavaju naglasiti jedinstvenu kvalitetu proizvoda ili usluga svoje kompanije. Oni primaju i narudžbe i rješavaju sve probleme ili prigovore naručitelja. Trgovački predstavnici imaju i dodatne dužnosti. Dio njih bavi se prodajom proizvoda čija instalacija i optimalno korištenje zahtijevaju veliko tehničko znanje – proizvodi kao što su npr. osobna računala. Osim što klijenta opskrbljuju informacijama o proizvodima svojeg poduzeća, oni potencijalnim kupcima i postojećim klijentima pomažu u svim vrstama tehničkih pitanja. Komercijalisti mogu preporučiti bolje i kvalitetnije materijale i strojeve za proizvodnju, sastaviti plan predloženog sustava strojeva i procijeniti troškove nove opreme (odnosno uštedu postignutu upotrebom te opreme). Komercijalisti klijentu daju i sve informacije i s njim ugovaraju sve detalje eventualne kupnje. Cijeli ovaj proces može trajati i nekoliko mjeseci. Pošto je ugovor sklopljen, komercijalisti ostaju u stalnom kontaktu s klijentom kako bi osigurali obnavljanje ugovora. Inženjeri prodaje surađuju s inženjerima u vlastitom poduzeću, prilagođujući proizvode potrošačevim specijalnim potrebama. Sve češće komercijalisti koji ne posjeduju tehničko znanje surađuju s tehničkim stručnjacima. U tim slučajevima komercijalist stupi u kontakt s potrošačem, predstavi mu proizvode ili usluge svojeg poduzeća i sklopi ugovor. U procesu predstavljanja proizvoda tada sudjeluje i tehnički stručnjak koji klijentu objašnjava sve tehničke pojedinosti vezane uz proizvod i odgovara na sva kupčeva pitanja. U ovakvoj organizaciji posla komercijalist ima više vremena za rad s postojećim klijentima te za suradnju s novim klijentima, jer manje vremena provodi svladavajući tehničke htmekte posla. Nakon završene prodaje komercijalisti često posjećuju klijente kako bi provjerili da li oprema dobro radi, a katkada sudjeluju i u poučavanju onih koji rade s novom opremom ili je održavaju. Komercijalisti koji prodaju proizvode široke potrošnje često predlažu kako i gdje izložiti robu. Ako surađuju s veletrgovcima, pomažu im u izradbi promotivnog materijala i propagandi. Ugovaranje novih poslova važan je dio posla komer-cijalista. Kako bi pronašli nove klijente, služe se informacijama dobivenim od postojećih klijenata, reklamama u specijaliziranim časopisima, a pohađaju i konferencije i sajmove karakteristične za proizvod njihova poduzeća. Povremeno nenajavljeni posjećuju potencijalne klijente. Komercijalisti analiziraju statističke podatke, pripremaju izvještaje i obavljaju neke administrativne poslove, kao što je ispunjavanje izvještaja troškova, ugovaranje sastanaka i planiranje vlastitih putovanja. Proučavaju literaturu o postojećim i novim proizvodima, prate prodaju, cijene i ponude proizvoda i usluga svojih konkurenata.

Related posts