Hotelijersko-turistički tehničar

hotelijersko-turistički tehničar učilište maestro

Hotelijersko-turistički tehničar radi u turističkim agencijama i uredima, na recepcijama hotela, kampova i drugih smještajnih kapaciteta i na svim drugim mjestima koja se bave turizmom i poslovima vezanim za turističku ponudu. Svakodnevno na stranim jezicima komunicira s turistima i poslovnim partnerima. Zajedno s drugim turističkim djelatnicima radi na organizaciji i provedbi turističkog boravka gostiju.
 
U turističkim agencijama i uredima informira goste, prodaje i organizira turističke usluge kao što su smještaj i turistički aranžmani, organizira turistička putovanja i izlete, radi na pripremi informativnog i propagandnog materijala, surađuje s putničkim i prijevozničkim tvrtkama, hotelima i drugim poslovnim subjektima koji iznajmljuju smještajne kapacitete, obavlja sve administrativne poslove vezane za boravak gostiju, sudjeluje u stvaranju programa i izračunu cijene turističke ponude, prodaje karte i dijeli propagandni materijal, radi izvještaje i dopise domaćim i inozemnim poslovnim partnerima, te radi na organizaciji sportskih i rekreacijskih aktivnosti gostiju.
 
Na recepcijama hotela i drugih turističkih objekata prima i sređuje rezervacije, organizira razmještaj gostiju, prijavljuje i odjavljuje goste, radi na realizaciji njihovih zahtjeva, daje savjete i informacije, vodi poslovne evidencije na recepciji, priprema račune i prima uplate, piše dopise poslovnim partnerima, surađuje s ostalim poslovnim subjektima koji rade na realizaciji turističke ponude: agencijama, turističkim uredima, prijevozničkim tvrtkama, i sl. U radu se koristi telefonom, računalom, telefaksom. Turiste opskrbljuje propagandnim materijalima, katalozima, cjenicima i dr.

Related posts