Znak – Hrvatska kvaliteta

Više od dvadesetak godina Hrvatska gospodarska komora djeluje kroz stvaranje vizualnog identiteta kvalitete hrvatskih proizvoda i usluga, a tvrtke nositelji znakova kvalitete podižu svijest potrošača o kvaliteti hrvatskih proizvoda i usluga koje se vizualno prepoznaju po znakovima kvalitete “Hrvatska kvaliteta” i “Izvorno hrvatsko”. Ponukani time,  a vjerujući  u vlastitu kvalitetu usluge u području obrazovanja kandidirali smo se za potvrdu našeg zalaganja, iskustva i konstantnog ulaganja u obrazovanje kroz ljudstvo i tehnološki napredno opremanje Učilišta.

Nakon opsežnog istraživanja našeg rada ali i samih rezultata, izlaska na teren te utvrđivanja normativnih kriterija postavljenih zakonodavnim okvirom, Hrvatska gospodarska komora utvrdila je da Učilište Maestro zadovoljava najvišu razinu kvalitete. Slijedom navedenog, u rujnu ove godine dodijeljen nam je znak „Hrvatska kvaliteta“ čime jamčimo kvalitetu u svakom segmentu našeg poslovanja. Ovo priznanje osim potvrde uspješnosti nam je i motivacija da nastavimo put prema zacrtanom cilju pružanja usluga obrazovanja na visokoj razini kvalitete – bez kompromisa u tom segmentu.

Korisnik: Ustanova za obrazovanje odraslih Maestro

Kratak opis projekta:

Projekt se bavi povećanjem konkurentnosti Ustanove za obrazovanje odraslih Maestro putem dodjele znaka Hrvatska kvaliteta. Projektom će se financirati postupak dodjele znaka te njegovo korištenje kroz tri godine. Znak se dodjeljuje za uslugu obrazovanja odraslih.

Ukupna vrijednost projekta: 13.000,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 13.000,00 HRK

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Kontakt osobe za više informacija:

Dinko Štetić, ravnatelj, info@uciliste-maestro.hr

Više informacija o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Ustanove za obrazovanje odraslih Maestro.

Related posts